Τηλ. Κέντρο : 210 61 47 400

Όροι και προυποθέσεις

Άδεια οδήγησης

Οι ενοικιαστές και οι οδηγοί πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους ενοικίασης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ηλικία, την άδεια οδήγησης και την πίστωση.

Όλοι οι οδηγοί πρέπει να είναι άνω των 23 ετών και να έχουν άδεια οδήγησης για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Μόνο οι οδηγοί που αναφέρονται στο συμφωνητικό ενοικίασης εξουσιοδοτούνται να οδηγούν το ενοικιαζόμενο όχημα.

Οι πολίτες εκτός ΕΕ πρέπει να έχουν έγκυρη διεθνή άδεια οδήγησης

Για την κατηγορία F+ και άνω, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών.

Επιπλέον οδηγοί

Δεν υπάρχει χρέωση για τους επιπλέον οδηγούς. Πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους ενοικίασης και να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Εξόφληση Ενοικίασης

Μία ημέρα ενοικίασης αφορά περίοδο 24 ωρών και αρχίζει από τη στιγμή της ενοικίασης. Υπάρχει περίοδος χάριτος, μίας ώρας. Μετά από αυτό το διάστημα, θα χρεωθείτε μια ολόκληρη μέρα.

Εγγύηση: Το κόστος της ενοικίασης εξοφλείται κατά την ώρα παραλαβής του οχήματος. Οι κάτοχοι δεκτών πιστωτικών καρτών εξαιρούνται από την καταβολή χρηματικής εγγύησης.
Για αυτοκίνητα κατηγορίας C και άνω, απαιτείται πιστωτική κάρτα.

Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.

 

Χιλιόμετρα & Χρεώσεις

Όλες οι τιμές μας περιλαμβάνουν 120 χλμ δωρεάν ανά ημέρα. Στις μηνιαίες ενοικιάσεις, η τιμή περιλαμβάνει ως 3.000 χλμ. δωρεάν. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής επιθυμεί να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα, τότε η χρέωση θα υπολογιστεί ανά χιλιόμετρο, πλέον της τιμής ενοικίασης. Αυτή η χρέωση θα εμφανίζεται στην κράτηση αλλά και στο συμφωνητικό ενοικίασης. Ο Πελάτης θα πληρώσει τον Εκμισθωτή κατά την έναρξη της ενοικίασης. Οι χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων υπολογίζονται με τις τιμές που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Τα χιλιόμετρα καταμετρούνται μέσω του εργοστασιακού οδόμετρου που εχει το αυττοκινητο.

Ασφάλεια

  • Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος (P.A.I.) :

Θάνατος και σωματικές βλάβες οδηγού. Καλύπτει τον ενοικιαστή του οχήματος έως 15.000€ σε περίπτωση θανάτου, ολικής ή μερικής αναπηρίας λόγω ατυχήματος. Δεν καλύπτονται ατυχήματα που συνέβησαν πριν ή μετά την ενοικίαση.

  • Κάλυψη τρίτων (TPC):

Καλύπτει τρίτους σε περίπτωση θανάτου ή σωματικών τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών (εκτός του οδηγού του οχήματος), κατά τη χρήση του οχήματος έως 1.000.000€ και υλικές ζημιές σε τρίτους έως 1.000.000€.

  • Απαλλαγή από ζημιά σύγκρουσης (C.D.W):

Περιλαμβάνεται στις τιμές μας και έχει επιπλέον ποσό που εκπίπτει διαφορετικό σε όλες τις ομάδες. Δεν καλύπτονται ζημιές που έχουν προκληθεί στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στα ελαστικά. Η ασφάλεια C.D.W. δεν καλύπτει:

α) Εσκεμμένη ζημιά ή ζημιά λόγω σοβαρής αμέλειας του οδηγού.

β) Ζημιά που προκύπτει από οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, διεγερτικών ή ηρεμιστικών ή άλλων ουσιών που καθιστούν τον οδηγό ανίκανο να οδηγήσει το όχημα με ασφαλή τρόπο.

γ) Ζημιά λόγω αγώνα ή δοκιμαστικής οδήγησης.

δ) Ζημιές που προκλήθηκαν από ζώα.

ε) Τρύπες από κάψιμο σε καθίσματα, ταπετσαρία ή πατάκια.

στ) Ζημιά που επηρεάζει μόνο τροχούς, ελαστικά, αναρτήσεις, μπαταρίες, γυάλινους καθρέφτες (εκτός από τα παράθυρα), ραδιόφωνο ή ζημιές που προέκυψαν από κλοπή τμημάτων του οχήματος.

ζ) Ζημιά που προκαλείται από την οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους, στο κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματος, στην κίνηση ή σε άλλα μέρη που βρίσκονται μέσα ή προσαρτημένα στο πλαίσιο. Ζημίες κάτω από το σασί, προερχόμενες από κακή οδήγηση σε ανώμαλους / κακοτράχαλους δρόμους. Το ίδιο ισχύει και για ζημιές που προκύπτουν όταν εκτοξεύονται πέτρες, χτυπώντας το κάτω μέρος του οχήματος κατά την οδήγηση,

η) Ζημιές που έχουν προκύψει από οδήγηση σε μέρη όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων, όπως μονοπάτια, ποτάμια ή ρυάκια χωρίς γεφύρωση, παραλίες και εκτός δρόμου μέρη. Ωστόσο, θα καταβληθεί αποζημίωση για ζημιά εάν ο οδηγός αναγκαστεί να εγκαταλείψει το δρόμο, για παράδειγμα, λόγω επισκευής του δρόμου.

i) Ζημιά που προκλήθηκε από εισαγωγή άμμου, χαλικιού, τέφρας ή άλλου είδους χώματος στο όχημα.

Κ) Ζημιές και απώλειες αντικειμένων από το εσωτερικό του αυτοκινήτου στην περίπτωση κλοπής του οχήματος.

Τι είναι η «απαλλαγή μεικτής ασφάλισης» που αναφέρεται στους γενικούς όρους των ασφαλειών ;

Το ορισμένο ποσό που ευθύνεστε για το αμάξι που έχετε μίσθωση, σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής, και το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε κάθε περίπτωση .

Προστασία από κλοπή (T.P.): Η προστασία από κλοπή περιλαμβάνεται στις τιμές μας και απαλλάσσει τον ενοικιαστή, μέχρι το ποσό της απαλλαγής σας, ανεξάρτητα από το αν φταίτε ή όχι.

Τι δεν καλύπτεται ; Κλοπή προσωπικών αντικειμένων από το όχημα. Αμέλεια σχετικά με τη φόρτωση ενός οχήματος (π.χ. αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη) ή την ασφαλή φύλαξη των κλειδιών (π.χ. αν τα αφήσετε πάνω στη μίζα).

Ο ενοικιαστής μπορεί να αγοράσει ξεχωριστά την επιπλέον ασφάλεια προστασίας από ζημιές (SCDW) και με αυτό τον τρόπο να μηδενίσει το ποσό της απαλλαγής του. Η ειδική ασφάλεια SCDW δεν καλύπτει:

α) Εσκεμμένη ζημιά ή ζημιά λόγω αμέλειας του οδηγού.

β) Ζημιά που προκύπτει από οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, διεγερτικών ή ηρεμιστικών ή άλλων ουσιών που καθιστούν τον οδηγό ανίκανο να οδηγήσει το όχημα με ασφαλή τρόπο.

γ) Ζημιά λόγω αγώνα ή δοκιμαστικής οδήγησης.

δ) Ζημιές που προκλήθηκαν από ζώα.

ε) Τρύπες από κάψιμο σε καθίσματα, χαλιά ή πατάκια.

στ) Ζημιά που επηρεάζει μόνο τροχούς, ελαστικά, αναρτήσεις, μπαταρίες, γυάλινους καθρέφτες (εκτός από τα παράθυρα), ραδιόφωνο ή ζημιές που προέκυψαν από κλοπή τμημάτων του οχήματος.

ζ) Ζημιά που προκαλείται από την οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους, στο κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματος, στην κίνηση ή σε άλλα μέρη που βρίσκονται μέσα ή προσαρτημένα στο πλαίσιο. Ζημίες κάτω από το σασί, προερχόμενες από κακή οδήγηση σε ανώμαλους / κακοτράχαλους δρόμους. Το ίδιο ισχύει και για ζημιές που προκύπτουν όταν εκτοξεύονται πέτρες, χτυπώντας το κάτω μέρος του οχήματος κατά την οδήγηση,

η) Ζημιές που έχουν προκύψει από οδήγηση σε μέρη όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων, όπως μονοπάτια, ποτάμια ή ρυάκια χωρίς γεφύρωση, παραλίες και εκτός δρόμου μέρη. Ωστόσο, θα καταβληθεί αποζημίωση για ζημιά εάν ο οδηγός αναγκαστεί να εγκαταλείψει το δρόμο, για παράδειγμα, λόγω επισκευής του δρόμου.

i) Ζημιά που προκλήθηκε από εισαγωγή άμμου, χαλικιού, τέφρας ή άλλου είδους χώματος στο όχημα.

Κ) Ζημιές και απώλειες αντικειμένων από το εσωτερικό του αυτοκινήτου στην περίπτωση κλοπής του οχήματος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΛΟΠΗ, ΚΛΠ), Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Καλέστε την αστυνομία. Λάβετε ονόματα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων. Μην αποδέχεστε καμία ευθύνη υπαιτιότητας για το ατύχημα. Επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία. Λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες από τα μέρη του ατυχήματος ή από τρίτους. Συμπληρώστε και υπογράψτε μια αναφορά ατυχήματος εντός 24 ωρών από τη στιγμή του ατυχήματος.

Η πλήρης ασφάλιση είναι άκυρη σε περίπτωση αμελείας.

Καύσιμο

Ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμου που είχε κατά την παραλαβή του. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρεωθεί για το καύσιμο που καταναλώθηκε,

καθώς και το κόστος ανεφοδιασμού του οχήματος.

Παράδοση και Παραλαβή

Είναι δωρεάν σε όλους τους σταθμούς μας και το αεροδρόμιο (για ενοικιάσεις διάρκειας τουλάχιστον 2 ημερών).

Σε άλλα σημεία εντός πόλης ισχύει χρέωση: 18,00 € + φπα. Η ελάχιστη χρέωση είναι 8,00€ + φπα.

Εκτός πόλης παραδόσεις ή παραλαβές μπορούν να πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τα γραφεία μας. Τα αυτοκίνητα πρέπει να επιστραφούν εντός των ωρών λειτουργίας των γραφείων μας. Οι παραδόσεις ή οι παραλαβές αυτοκινήτων εκτός των ωρών λειτουργίας χρεώνονται με 35€ + φπα.

Οδήγηση εκτός Ελλάδας

Οι ενοικιαστές που επιθυμούν να οδηγήσουν το αυτοκίνητο εκτός συνόρων πρέπει να λάβουν εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από την ARENA CAR RENTAL Α.Ε.. Ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.

ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με 24%.

Μεταφορά με πλοίο

Επιτρέπεται μόνο με έγγραφη η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση της ARENA CAR RENTAL Α.Ε.

Πρόστιμο τροχαίας

 

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις παραβάσεις στάθμευσης και τροχαίας και την εξόφλησή τους κατά την περίοδο μίσθωσης του, ακόμα και αν βεβαιωθούν μετα την επιστροφή του οχήματος, πάντα μέσα στην περίοδο μίσθωσης.

Οι κλήσεις και οι επακόλουθες διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν για κυκλοφοριακές παραβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης είναι ευθύνη των ενοικιαστών.

Στην περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κυκλοφορίας, ο ενοικιαστής πρέπει να πληρώσει το ποσό που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και διαχειριστική χρέωση που ανέρχεται στα 35 € συν ΦΠΑ, που ονομάζεται “Τέλος αναφοράς περιστατικού”.

Αξεσουάρ και εξοπλισμός

Διατίθεται κατόπιν αιτήματος κατά την κράτηση.

Παιδικά καθίσματα η booster seat

 

Η χρέωση είναι 4€ συν ΦΠΑ ημερησίως, με μέγιστη χρέωση τις 25 ημέρες.

Χιονοκουβερτες

Ημερήσια χρέωση 3 ευρώ συν φπα (σε ενοικιάσεις από 3μερες και επιπλέον)

Μηνιαία χρέωση 60 ευρώ συν φπα

Επίσης πρέπει να τις γυρίσει σε κατάσταση όπως τις πηρέ.

Αν τις χαλάσει ο μισθωτής, το κόστος ανέρχεται στα 65ευρω συν φπα

Scroll to Top